Varför har inte min tunna blivit tömd?

Varje dag tar BORABs kundtjänst emot en mängd frågor om allt ifrån sophämtning till återvinning och sortering. Vissa frågor är vanligare än andra, till exempel varför inte din soptunna blivit tömd.

Här är några vanliga anledningar till att din soptunna inte blivit tömd:

  • Under vintern händer det att soporna fryser fast, eller att det inte är skottat till/runt tunnan. Allt detta är fastighetsägarens ansvar. Se till att det är lättframkomligt och att soporna är lösa i kärlen så att vi kan tömma dem.
  • Tunnan är inte utställd i tid. Senast kl 06:00 ska kärlet vara utställt på tömningsdagen för att garantera att tömning sker.
  • Tunnans placering. Står den för nära en vägg, buskar  eller liknande så har sopbilen svårt att lyfta kärlet. Tänk även på att det ska vara 50 cm mellan tunnorna när du ställer ut dem.
  • Tryck inte ner soporna för hårt. Hårt packade sopor är en vanlig anledning till att kärlet är svårt att tömma.
  • Felsorterade sopor. Chauffören tömmer då inte kärlet och BORAB har rätt att ta ut en felsorteringsavgift som ligger på 539 kr.

 

Kontakta kundtjänst vid frågor på 0278-255 22 
Telefonöppettider: 07.30-12.00 13.00-15.30