Välkommen med ditt trädgårdsavfall

Hösten är här och ni är många som ”stänger” trädgården för denna gång. Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om trädgårdsavfallet.

Trädgårdsavfall som exempelvis grenar, löv, ogräs och jord kan du:

  • kompostera hemma i trädgården
  • köra till Bollnäs återvinningscentral
  • köra till ris- och kompostupplaget utanför Edsbyns återvinningscentral.

Inget trädgårdsavfall i bruna kärlet

Lägg inte trädgårdsavfallet i det bruna kärlet, endast matavfall. Att något är biologiskt nedbrytbart betyder inte att det går att göra biogas och biogödsel av det.

Låt fallfrukten bli biogas och biogödsel

I Bollnäs kan du lämna din fallfrukt på återvinningscentralen, så ser vi till att det blir biogas och biogödsel av den. I Edsbyn kan du lämna fallfrukten till kommunens kompostanläggning bredvid återvinningscentralen.