Vad är egentligen FTI?

Vi brukar skriva om något som heter FTI. Det är en förkortning som står för förpacknings och tidningsinsamlingen. FTI är ett företag som ägs av fem materialbolag som representerar förpackningsindustrin; MetallKretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning.
Förpacknings- och tidningsindustrin har ett så kallat producentansvar för de förpacknings- och tidningsprodukter de köper in, tillverkar, fyller och distribuerar ut i handeln i Sverige. FTI har i uppdrag att samla in dessa förbrukade förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt enligt lagen om producentansvar. Detta avfall ska alltså inte lämnas som restavfall i det gröna kärlet som vi på BORAB hämtar vid din fastighet.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för all insamling av förpackningar och tidningar i Bollnäs och Ovanåker. På centrala platser har de placerat återvinningsstationer där hushåll ska lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Insamlingssystemet finansieras av avgifter som du som kund får betala vid köp av vara i butik. Det är därför extra viktigt för dig som privatperson att inte slänga förpackningar och tidningar i ditt gröna kärl som ägs och hämtas av oss på BORAB, dels för att slippa betala mer än vad du behöver och för att se till så att så mycket av ditt avfall som möjligt kan gå till återvinning för att spara på jordens resurser.

 

Hitta din närmsta återvinningsstation:

Gå in på www.ftiab.se och sök på din kommun.

Är det stökigt och skräpigt eller nån av behållarna som är fulla? Gå in på www.ftiab.se och rapportera in problemet för stationen eller ring 020-088 03 11