Vackra blommor eller allvarligt miljöproblem?

Blomsterlupiner, eller lupiner som vi vanligtvis kallar dem, är en invasiv art. Det betyder att den är svår att få bort, sprider sig snabbt och tvingar bort våra inhemska ängsväxter. Det här börjar bli ett problem i stora delar av Sverige. Om man vill slänga bort lupiner i Bollnäs och Ovanåkers kommuner ska lupinerna läggas i plastsäckar och slängas som brännbart på återvinningscentralen, för att förhindra spridning.

 

Invasiv art som påverkar ängsväxter och insekter

Lupinen är en vacker växt som är etablerad i nästan hela landet. Arten sprider sig snabbt och fröna är mycket tåliga, de kan överleva i jorden upp till 50 år. Lupinen finns med på Naturvårdsverkets lista över arter som är eller riskerar att bli invasiva i Sverige, men som ännu inte är EU-reglerade. Lupiner räknas som en invasiv art som påverkar den biologiska mångfalden på ett negativt sätt. Det innebär att den kan göra stor skada på ekosystem, ha negativa effekter på jordbruk och orsaka negativ påverkan på hälsan hos människor och djur. Lupinerna binder kväve vilket innebär att förutsättningarna för andra ängsväxter, exempelvis blåklocka och prästkrage, försämras. Det skadar i sin tur även bin och insekter, då enbart en sorts blomma orsakar en kortare säsong och insekterna får svårare att överleva.

Förhindra spridning

Bekämpningen av lupiner måste vara långsiktig, för de är envisa. Ryck upp dem med roten, slå med lie eller plocka dem som bukett. När du sedan ska slänga lupiner så är det viktigt att inte slänga dem med kompost.

Var får man slänga lupiner?

Hanteringen av lupiner skiljer sig åt mellan kommunerna. I Bollnäs och Ovanåkers kommuner ska lupiner läggas i plastsäckar och slängas som brännbart på återvinningscentralen, för att förhindra spridning. Invasiva arter, såsom lupiner, får inte hämtas som grovsopor.

 

Tänk på att inte plocka eller bekämpa lupiner på någon annans mark!

 

Källa

www.naturvardsverket.se

www.helahalsingland.se

www.faltbiologerna.se

www.lansstyrelsen.se/dalarna