Trä brinner bra, men…

Nu minskar vi mängden trä i containrarna för brännbart på Bollnäs återvinningscentral. Lämna istället trä på platser för ”Ris och trä”.

Vi behöver hjälpas åt med att minska mängderna som slängs i containrarna för brännbart. Idag är ca 35 procent av det som hamnar där träprodukter.

Detta lämnar du som ”Ris och trä” på Bollnäs ÅVC

  • Spillvirke
  • Brädor och plank – både målade och omålade (lite spik i går bra). Tryckimpregnerat virke lämnar du i separat container (innehåller miljöfarliga ämnen).
  • Trasiga trämöbler – t.ex. bord, stolar, bokhyllor, byråer och köksskåp. Trämöbler med skruvar och mindre beslag går bra. Har trämöbeln glaspartier lämnar du den i containern för Plangas, har den belysning lämnar du den som Elektronik. Hela trämöbler kan du lämna i Återbrukshuset.
  • Trasiga lastpallar
  • Ris från trädgården
  • Spånskivor

Ta gärna hjälp av vår packlista som visar var på återvinningscentralen du lämnar ditt avfall och i vilken ordning du kan packa bilen för att besöket ska gå så smidigt som möjligt: Packlista Bollnäs ÅVC

Ris och trä kan lämnas både efter rampen och här, på den rymliga ris- och träplanen som du har direkt till höger när du kommer in på området.