Töm säcken och sortera innehållet

BORAB > Töm säcken och sortera innehållet

 

Vi tar inte emot säckar, lådor eller kartonger med avfall på återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn. Sortera innehållet innan du tömmer ut det på rätt plats. 

Mängden avfall som eldas upp behöver minska. Ett stort steg i rätt riktning är att sortera ut allt som går att återvinna, så att färre saker hamnar i containrarna för brännbart på våra återvinningscentraler.

Därför ska du sortera

Det finns många bra anledningar till att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall:

 • Du hjälper till att hålla nere avfallstaxan. Det kostar pengar i form av avgifter och skatter att skicka material till förbränning.
 • Du undviker att skicka material som kan återbrukas och återvinnas till förbränning.
 • Du bidrar till en hållbar framtid genom att färre råvaror behöver användas till nya produkter.

Gör så här

HEMMA: Märk upp olika behållare efter material, som du sedan lägger avfallet i. Då kan du lättare sortera och det går fortare vid ditt besök hos oss.

PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN: Töm ut ditt sorterade avfall på rätt plats. Fråga gärna vår personal på plats när du behöver hjälp att sortera! När du tömt säcken/behållaren kan du återanvända den, lämna den till materialåtervinning eller i våra utplacerade säckhållare.

Ta hjälp av våra packlistor med kartor

Ta hjälp av vår packlista för Bollnäs ÅVC eller packlista för Edsbyns ÅVC. Den visar i vilken ordning containrarna kommer så att du kan packa bilen på ett smart sätt!

Sortera avfallet redan i hemmet. Märk upp olika behållare efter material, ex. elektronik, textilåtervinning, farligt avfall, brännbart, metall, glödlampor och batterier. Du kan givetvis fortsätta packa och frakta materialet i säck och lådor, så länge du tömmer ut innehåller på rätt plats.

Vi hjälper dig göra rätt

Till din hjälp när du sorterar hemma finns vår sorteringsguide. På återvinningscentralen finns vår personal som gärna svarar på frågor om hur olika material ska sorteras. Visste du till exempel att även trasiga kläder ska lämnas till Återbrukshuset/Second hand eller i Human Bridge insamlingsbehållare? Då går kläderna till textilåtervinning.

I containern för brännbart slänger du bara det som inte kan återvinnas i någon av de andra containrarna, eller lämnas till second hand/Återbrukshuset. Exempel på brännbart avfall är:

 • mattor
 • trasiga plastmöbler
 • täcken och kuddar
 • cd-skivor
 • VHS- och kasettband

Undantagen då säckar behövs

Följande undantag ska fortsatt lämnas i stängda säckar:

 • Asbest/eternit – Slängs i container för asbest
 • Invasiva arter (till exempel lupiner och parkslide) – Slängs i container/behållare för invasiva arter
 • Kattsand – slängs i container för deponi/material som ej återvinns.
 • Insamling till Human Brigde och Återbrukshuset/Second hand.

En film från återvinningscentralen i Bollnäs som sammanfattar ”Töm säcken” på 50 sekunder.

Avfall som inte går att sortera?

Allt avfall går att sortera! Är du osäker på vad som ska läggas i vilken container? Fråga personalen på återvinningscentralen, sök i sorteringsguiden eller kontakta vår kundservice via tel. 0278 – 255 22 eller e-post: info@borab.se.

Hit ska vi

Ett av målen vi jobbat mot är att mängden grovavfall som eldas upp till energiutvinning ska minska med 25 procent år 2025 jämfört med år 2019 (kg/person). Det innebär mer material till återvinning och återbruk samt minskade koldioxidutsläpp – en stor insats för vår miljö.

Förändringen ”Töm säcken” har genomförts med positivt resultat i bland annat Falun, Gävle, Västerås, Örebro och Jönköping. I Västerås har mängden avfall till förbränning minskat med 50 procent sedan starten i maj 2018.

Visste du?

Förra året kostade avfallsförbränningen drygt 6 miljoner kronor för hushållen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Just nu kostar det 816 kr/ton att bränna avfall, och det kommer att bli ännu dyrare. Så genom att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall hjälper du till att hålla avfallstaxan nere.

Avfallstaxan ska täcka kostnaderna

Avfallstaxan ska täcka alla kostnader för att samla in och hantera avfall från hushållen, inklusive driften av återvinningscentralerna – dessa saker får alltså inte finansieras av något annat än avgiften från hushållen och får inte heller gå med vinst.

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat några frågor och svar om vad ”Töm säcken” innebär.  Till sidan med frågor och svar.

Information på annat språk

Information in English (pdf)