Kan jag få uppehåll i sophämtningen?

Ja det kan du. För att få ett beviljat uppehåll i sophämtningen av Borab, måste den permanenta fastigheten stå outnyttjad i minst fyra månader i sträck. När det gäller fritidshus […]