Miljömål i Sverige och Europa

BORAB > Sopfakta > Miljömål i Sverige och Europa

 

Utgångspunkten för Sveriges miljöpolitik är att våra stora miljöproblem ska lösas nu och inte lämnas över till kommande generationer. För att uppnå detta har riksdagen beslutat om 16 mål som fungerar som riktmärken för det svenska miljöarbetet. Den här filmen ger en kort introduktion till Sveriges miljömål ― vilka målen är och hur miljömålssystemet fungerar.

 

Sortering enligt avfallstrappan

– ordningen för hur soporna ska hanteras

Avfallstrappan är ett lagstadgat EU-direktiv som syftar till att minska sopmängderna. I den mån det är möjligt ska det förhindras att avfall uppstår över huvud taget – genom förbättrade produktionsmetoder och förändrade konsumtionsmönster.

 • Avfallsminimera (Reduce) – se till att inte avfall uppstår, tänk efter före, använd hållbara produkter.
 • Återanvända (Reuse) – skänka, sälja, köpa second hand, laga, byta
 • Materialåtervinna (Recycle) – lämna förpackningar och tidningar till återvinningsstation
 • Energiutvinna (Energy Recovery) – förbränning av brännbart avfall och hushållsavfall till fjärrvärme
 • Deponera (Landfill) – slutlig förvaring av sådant som inte går att behandla enligt ovan

 

ewwrbanner

3 R – reduce, reuse, recycle

För hundra år sedan slängde vi ca 25 kg sopor per person varje år. Nu slänger vi nästan 500 kg sopor per person och år. Det allra bästa vi kan göra för miljön är att minska avfallet och försöka se till så att det helt enkelt inte blir så mycket att kasta genom att inte köpa mer än vi behöver. Det näst bästa vi kan göra är att återanvända och återvinna det som ändå har producerats, så att materialen får leva längre och vi slipper ta nya råvaror från planeten.

Vad kan vi konsumenter göra?

Allt det vi konsumerar blir ett avfall, förr eller senare. Genom att konsumera mer hållbart, köpa produkter som håller längre, köpa och sälja second hand, dela, låna, laga och återanvända kan vi minska mängden avfall. Vi kan också planera våra inköp bättre och äta upp maten – ganska enkla åtgärder som kan ge stora resultat. Här har vi som handlar en roll och ett stort ansvar.

Köp och sälj begagnat

Idag är det enkelt att själv sälja saker som du tröttnat på i ditt hem och tänkt göra dig av med – på detta sätt har du också chansen att tjäna en slant. Det finns ett flertal köp- och säljsidor på webben. Här kommer några tips på sådana:

 • Blocket
 • Tradera
 • Facebook   (grupper för köp- och sälj, skänk- och tigg)
 • Lokus
 • Bollnästorget

Tips för att minska avfallet

Det finns mycket vi som konsumenter kan göra för att minska vår egen miljöpåverkan. Några utvalda tips är;

 • Källsortera tidningar och förpackningar.
 • Köpa ekologiska och/eller miljömärkta produkter
 • Välj produkter med lite förpackningsmaterial
 • Lukta och smaka på produkter som passerat bäst-före-datum innan de slängs
 • Sätt upp ”ej reklam” på din brevlåda
 • Köp produkter som går att återanvända
 • Köp färre produkter
 • Reparera istället för att köpa nytt
 • Handla begagnat

Varför ska vi minska avfallet?

Jordens resurser är begränsade. Det har sagts att om hela jordens befolkning skulle konsumera och göra av med så mycket resurser som vi gör i västvärlden så skulle vi behöva flera jordklot. Det är ett annat sätt att säga att jordens resurser helt enkelt inte räcker till. Vi tar mer från jorden än vad det klarar av att återskapa. Därför är det viktigt att vi gör vad vi kan för att minska våra sopmängder och öka återvinningen av de material vi producerar. Att vi dessutom kan spara pengar genom att köpa färre saker, köpa bättre kvalité och använda våra saker längre får vi väl se som en bonus.