Natur & Miljöboken

BORAB > Sopfakta > Skolor och studiebesök > Natur & Miljöboken

 

Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna. Natur & Miljöboken är kompatibel med målen i läroplanen och fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material. Läromedlet är även kopplat till de Globala målen.

Som medfinansiär till Natur & Miljöboken vill vi självklart uppmuntra våra kommuners mellanstadielärare att använda läromedlet i sin undervisning!

Nu i digital utgåva

Nu finns Natur & Miljöboken som digital utgåva. Materialet är kostnadsfritt för den enskilda skolan. Våra digitala läromedel är anpassade för främst surfplattor och smarta telefoner men fungerar även bra för persondatorer.

Registrera dig

Gå in på www.miljobockerna.se. För att få tillgång behöver du registrera din e-postadress och skapa ett lösenord. Därefter väljer du vilken kommun och skola du arbetar i.

Mer information

Om den digitala Natur & Miljöboken (pdf, ny sida)
Projektbeskrivning av läromedel (pdf, ny sida)