Bli miljönär

BORAB > Sopfakta > Bli miljönär

 

Bli miljönär-vänlig!

Laga, låna och återanvänd!

Miljönärmärkta verksamheter i Bollnäs och Ovanåker:

  • Bollnäs Rödakorskrets
  • Häggs Bildemontering
  • Emnebo Fools & Tools
  • Sadel & Söm Sadelmakeri
  • Edsbyns Möbeltapetsering
  • Edsbyns bibliotek
  • Återbrukshyttan
  • Retoy
  • Fritidsbanken i Bollnäs

Vill du miljönärmärka din verksamhet? Kolla in här: Miljönärmärket

Branschorganisationen Avfall Sverige tillsammans med landets avfallshanterare en gemensam kommunikationssatsning. Kampanjen vill öka intresset och behovet av att förebygga avfall och att vi i större utsträckning ska låna, laga och återanvända. Kampanjen går under namnet ”Miljönär-vänlig”.

 

Mängden sopor ökar hela tiden

Mängden sopor ökar hela tiden. Den har faktiskt dubblerats de senaste 40 åren. Om det fortsätter i samma takt kommer Sverige ha dubbelt så mycket avfall redan 2030 enligt rapporter från Naturvårdsverket. Det här är naturligtvis inte hållbart ur flera perspektiv – hur och var ska vi klara av att hantera allt avfall, men framförallt hur ska våra naturresurser räcka till?

Ett genomsnittligt svenskt hushåll slänger var fjärde matkasse, vilket innebär att mat för omkring 4 000 kr slängs varje år. Helt i onödan på grund av att maten förvaras fel eller att vi köper för mycket.

Det här är med andra ord en viktig ekonomisk fråga, men också en fråga om naturens resurser. Vi kan ta ett tydligt exempel som gäller, ett kan tyckas harmlöst avfall som textil. I Sverige slänger vi varje år åtta kilo textil per person. 40 procent av detta är fullt användbart. För att producera bomull till ett par jeans förbrukas hela 8 000 liter vatten! Dessutom krävs ett kilo olja för att producera ett kilo bomull.

Vi måste alltså generera mindre avfall. Från att under lång tid talat om hur vi ska ta hand om vårt avfall och återvinna det på rätt sätt ska vi i större utsträckning fundera över hur vi kan förebygga att avfall ens uppstår.

 

Hur blir man miljönär-vänlig?

Vi måste alla bli miljönär-vänliga genom att i större utsträckning laga, låna och återanvända. Och vi nöjer oss inte med att höja kunskapen eller förändra en attityd, utan vi vill påbörja en beteendeförändring. De flesta av oss vet att det är mer hållbart att laga, låna och återanvända, men inte lika många av oss har intresset eller motivationen till att faktiskt göra det.

Läs mer på Miljönär.se