Soppåsen

BORAB > Sopfakta > Avfallstyper > Soppåsen

 

I gröna soptunnan slänger du brännbart material som återstår när allt annat är utsorterat. Soppåsen får aldrig innehålla farligt avfall, batterier, lampor eller annat elavfall. Det ska heller inte innehålla förpackningar eller tidningar. Dessa ska istället sorteras ut och lämnas till materialåtervinning på en återvinningsstation. Även metall som inte är förpackningar ska sorteras ut eftersom metall är en råvara med väldigt högt återvinningsvärde. Dessutom kan metallerna ge problem i förbränningsprocessen med onödigt slitage och oförutsedda driftstopp på värmeverket som följd.

Slänga soppåsen i soptunnanDet här slänger du i gröna soptunnan:

  • Det kan vara färgade servetter och annat som t ex tvättlappar och pappershanddukar.
  • Det kan vara tejp, tyg, trasor, plastprodukter som t ex videoband och CD-skivor.
  • Städsopor och sopor från toaletten slänger du också i sopkorgen, d v s dammsugarpåsar, bindor, blöjor och tops.