Grovsopor

BORAB > Sopfakta > Avfallstyper > Grovsopor

 

Brännbart

Det brännbara materialet förädlas till bränsle och energin utvinns i Bollnäs Energis värmeverk. Detta ger fjärrvärme och sop-el.

Ej brännbart

De ej brännbara soporna läggs på en sorteringsplatta. Det brännbara materialet förädlas till bränsle och energin utvinns i Bollnäs Energis värmeverk. Detta ger fjärrvärme och sopel. Metallerna går till återvinning och det som inte kan energiutvinnas eller återvinnas läggs på deponi – (eller soptipp som man sa förr i tiden.)

Soffor, sängar, fåtöljer

Det brännbara materialet förädlas till bränsle och energin utvinns i Bollnäs Energis värmeverk. Detta ger fjärrvärme och el. Metallerna går till återvinning.

Metaller

Alla metaller som lämnas in skickas till materialåtervinning. Exempel på metallskrot är cyklar, bildelar av metall, möbler, kastruller, bakplåtar, stekpannor, gräsklippare utan olja mm. Materialåtervinning gör inte bara att uttaget av mängden ny råvara från jordklotet minskar. Det leder också till att vi sparar energi. Genom att till exempel använda ett ton återvunnet stål sparar vi mer än ett ton koldioxid.

Material som ej återvinns

Avfall som inte kan energiutvinnas, återvinnas eller återanvändas läggs på deponi, eller soptipp som det också kallas. Detta avfall brukar kallas deponirest.

Exempel på material som ej återvinns är isolering och kattsand.

Kompost

Om du har paketerat avfallet för att kunna transportera det så vill vi att du tömmer säckarna när du lämnar avfallet. Plastsäckar kan du sedan lägga i behållare för brännbart avfall.

Exempel på kompost är gräs, ogräs, löv, blommor, frukt, grönsaker, ris, kottar och kvistar som uppkommer vid normal skötsel av trädgården. Grova grenar lägger du i behållaren för rent trä.

Trä

Träavfallet flisas och skickas till förbränning. Träavfall med inblandning av papper eller plast ska lämnas i behållaren för brännbart avfall.

Tryckimpregnerat trä får inte lämnas i träcontainern. Det beror på att tryckimpregnerat trä är klassat som farligt avfall och går till en särskild förbränningsanläggning med rätt reningssystem.

Exempel på trä är lastpallar, bräder och plank, möbler av trä (ej med metallresår), små stubbar utan jord, trädstammar, garderober, skåp, dörrar, fönsterkarmar och -bågar utan glas med mera.

Däck

Däck kan du lämna in på Bollnäs ÅVC eller hos en däckverkstad.

Däck innehåller ofta bl a cancerframkallande högaromatiska oljor. Om de blir liggande i naturen kan oljorna läcka ut i miljön.

Gummiråvaran från uttjänta däck återvinns huvudsakligen genom att däcken mals till pulver eller granulat. Den används sedan i t ex isoleringsmaterial, fyllnadsmedel i färg- och takbeläggningar, golvmattor och golvplattor i allmänna miljöer, vägbeläggningar och fötter för trafikskyltar.

Att regummera ett begagnat däck är ett av de miljömässigt bästa återvinningsalternativen.

Däckgummit kan gå till energiåtervinning, då används det som bränsle i t ex  speciella värmeverk och cementindustrin.

Sten, betong, cement m.m.

Sten, oarmerad betong, cement, kakel, porslin (ej sanitetsporslin), tegel och tegelpannor kan lämnas in på Bollnäs återvinningscentral. Materialet kan bland annat återanvändas som fyllnad vid uppbyggnad av interna vägbyggen.

Planglas

Fönster och spegelglas mm. På Bollnäs återvinningscentral kan du slänga speglar, bilrutor, glasskivor, fönster med och utan karm och dricksglas.

Materialet som lämnas in återvinns till ny produkt.

Gips

Hela och halva skivor av gips samt gipsbitar tas emot på Bollnäs återvinningscentral.

Gipset ska vara fritt från: reglar, kakel, plast, isolering och elkablar.

Materialet som lämnas in återvinns till ny produkt.