Förpackningar och tidningar

BORAB > Sopfakta > Avfallstyper > Förpackningar och tidningar

 

Alla tidningar och trycksaker samt förpackningar av glas, metall, plast och papper ska sorteras ut och lämnas vid en återvinningsstation. Återvinningsstationerna sköts av den rikstäckande organisationen FTI, Förpackningsinsamlingen. Återvinningsstationerna brukar vara placerade i närheten av butiker, eller på andra platser som är lättillgängliga för medborgarna.

Om du har synpunkter, frågor eller funderingar kring någon återvinningsstation vänder du dig till FTI på telefonnummer 0200-88 11 03, eller deras hemsida www.ftiab.se .

Här hittar du SORTERINGSGUIDE A-Ö FÖR FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR från Förpackningsinsamlingen.

Tidningar/returpapper

Pappersfibern kan återvinnas upp till fem till sju gånger innan den är utsliten och förbränns. Energibesparingen vid användning av returfibrer (återvinning) är 70 procent jämfört med användning av ny fiber vid tillverkningen.

Exempel på tidningar/returpapper: Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer, pocketböcker, kuvert, vykort och skriv/ritpapper. Kom ihåg att ta bort plastomslag runt reklam och tidningar. Tips: Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block, de avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning,

Sortera inte som tidning/returpapper: Post-it lappar slängs som hushållsavfall/brännbart. Omslag/present/julklappspapper, pappersförpackningar (kartonger och påsar) lägger du i behållaren för pappersförpackningar.

Plastförpackningar

För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid. I Sverige använder vi 155 000 ton plastförpackningar varje år, ungefär 17 kilo per person.

Exempel på plastförpackningar: Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i t ex müslipaket, frigolit, burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (t ex för sylt).

Sortera inte som plastförpackningar: Videokassetter, plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som inte är en förpackning lämnas som grovsopor. Plastflaskor med pant lämnas i butikernas pantsystem. Plastfickor och mappar läggs bland de vanliga hushållssoporna. Sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar är inga förpackningar är till för att innehålla avfall och kastas tillsammans med det.

Pappersförpackningar

Det spar mycket energi att återvinna papper jämfört med att använda ny träråvara. Omkring sju gånger kan papper återvinnas.

Exempel på pappersförpackningar: Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper, wellådor till TV, stereo, möbler m m, omslag till bokklubbsböcker.

Sortera inte som pappersförpackning: Dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad och skrivpapper lägger du i behållaren för tidningar.

Metallförpackningar

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst. Genom att återvinna metall sparas stora resurser. När vi bryter ny metall är det bara en eller några få hundradelar av allt upptaget berg som blir metall. Varje år skapas därför 45 miljoner ton gruvavfall i Sverige, som måste deponeras på ett säkert sätt för att inte läcka farliga ämnen till miljön. Genom återvinning minskar det problemet.

Att återvinna metall sparar också väldigt mycket energi. Det gäller särskilt aluminium, där vi sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75 procent av energin jämfört med produktion från järnmalm.

Exempel på metallförpackningar: Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminiumfolie och formar, penseltorra (dvs. torra och urskrapade) målarburkar.

Sortera inte som metallförpackning: Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel lämnas som farligt avfall. Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast eller papper sorteras efter det materialet som det är mest av. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor. Elektronik och el-artiklar samlas in tillsammans under producentansvaret för elektronik. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butiker.

Glasförpackningar

En glasförpackning kan återvinnas hur många gånger som helst. Allt glas återanvänds och allt glas som är rent från föroreningar finns det idag efterfrågan på. Glas är mycket lämpligt för återvinning, eftersom ett kilo krossglas blir ett kilo nytt glas med oförändrad kvalitet.

Exempel på glasförpackningar: Glasflaskor och glasburkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget.  Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

Sortera inte som glasförpackning: 33- och 50-centiliters dryckesflaskor lämnas mot pant i mataffären. Porslin, keramik och andra produkter som inte är förpackningar slängs som  grovsopor på Bollnäs återvinningscentral i container för porslin och keramik. Glödlampor samlas in tillsammans med elektronikavfall.