Elavfall

BORAB > Sopfakta > Avfallstyper > Elavfall

 

Som konsument har du ansvar för att lämna ditt elavfall till återvinning när en elprodukt är förbrukad. Du kan lämna ditt elavfall på återvinningsstationen eller i soprummet om det finns en särskilt anvisad yta för elavfall. På en del ställen finns även mobila miljöstationer.

Inlämnade produkter kommer att återanvändas, behandlas eller återvinnas. Tänk på att hela produkten ska lämnas in. Om produkten innehåller lösa batterier ska du plocka ur dem och lägga dem i batteriinsamlingen. Om batteriet är inbyggt sorterar du hela produkten som elavfall.

Elektriska eller elektroniska produkter – elprodukter – är sådana som behöver elektrisk ström, antingen från vägguttag eller från batterier. Alla elprodukter innehåller ämnen som är skadliga för miljön och människan. Elavfall kan bland annat innehålla kvicksilver, bly, kadmium och bromerade flamskyddsmedel. Det är viktigt att se till att dessa ämnen blir omhändertagna på rätt sätt.

  • Släng inte elavfall i soporna!
  • Lämna in gamla mobiler och andra uttjänta elprylar till återvinningscentralen eller till butiker som säljer nya produkter av samma sort. Butikerna har ett producentansvar som innebär att de måste kunna ta hand om din uttjänta produkt när du köper en ny.
  • Förläng livslängden på produkter genom att reparera och återanvända saker mer.
  • Fundera gärna en extra gång över ditt behov innan du köper en ny elprodukt.
Vitvaror

Stora vitvaror består främst av disk- tvättmaskiner och spisar. De kan innehålla miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB.

På BORAB’S återvinningscentraler kan du lämna in dina uttjänta vitvaror. Du kan också få dem hämtade hemma.

Kyl och frys

Kylskåp och frysar innehåller flera farliga ämnen, bland annat freoner som bidrar till växthuseffekten. Därför är det viktigt att de lämnas till återvinning och att de lämnas på rätt plats.

På BORAB’S återvinningscentraler kan du lämna in din uttjänta kyl eller frys. Du kan också få dem hämtade hemma.

Ljuskällor

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver, ett av de farligaste gifterna som finns. Därför måste de lämnas till särskild insamling, där de tas om hand på ett säkert sätt. Även vanliga glödlampor och LED-lampor ska lämnas till insamling.

På BORAB’S återvinningscentraler kan du lämna in dina uttjänta ljuskällor. Du kan också lägga dem i röda lådan för farligt avfall och få dem hämtade hemma.

Batterier

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly – ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Lösa småbatterier används i till exempel ficklampor, bärbara cd-spelare, klockor eller kameror. Inbyggda batterier finns bland annat i eltandborstar, leksaker eller verktyg.

Lösa småbatterier lämnas i batteriholk, på återvinningscentralen eller läggs i röda lådan. Sök efter din närmaste batteriholk på Batteriinsamlingens hemsida. Produkter med inbyggda batterier lämnas tillsammans med annat elavfall på återvinningscentralen. Bilbatterier lämnas också på återvinningscentralen eller till dem som säljer bilbatterier.

Tänk på att många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri – även om det inte syns.