Sommarhämtningen startar

Måndagen den 2 maj börjar vi tömma sopkärlen hos ca 2000 fritidshus runtom i Bollnäs och Ovanåkers kommuner.
Sommarhämtningen pågår mellan v.18-39. Tömning sker var 14:e dag och du som är fritidshusägare och hade tömning på exempelvis jämna veckor förra året har så även i år. Sortera gärna ut matavfallet även vid sommarstugan, så att det kan bli biobränsle istället för att eldas upp!

Bra att veta

  • Förpackningar ska du enligt lag sortera ut och lämna på en återvinningsstation. De hör inte hemma i det gröna kärlet.
  • Kärlen töms även om det är röd dag eller afton och ska stå ute kl. 06.00 på hämtningsdagen. Sopbilarna kör under hela dagen och vi kan inte säga exakt vilken tid de kommer till just dig.
  • Avfallskärlen ska stå placerade vid vägkanten, max en meter från vägen. Kärlets öppning ska vara placerad mot vägen och det är viktigt att det är fritt runt omkring. Tänk på att ha ca 0.5 meter mellan dina kärl.

Underlätta tömningen

Vägen fram till kärlen behöver vara framkomlig. Tack för att du tänker på våra chaufförer och underlättar tömningen genom att ex. röja undan sly och grenar!

Kontakta gärna vår kundtjänst om du har frågor om din sophämtning eller våra olika abonnemang:
Tel. 0278-255 22