Nu avslutas sommarhämtningen hos fritidshusen

I slutet av september sker sommarens sista sophämtning hos ca 2000 fritidshus i våra kommuner. 

Sommarens allra sista tömning genomförs v. 38 (20-26/9) alternativt v. 39 (27/9-3/10), beroende på om du har tömning på jämn eller udda vecka.

Inga bortglömda kärl vid vägkanten

Kom ihåg att ställa in kärlet/kärlen efter sista tömningen, för att möjliggöra vinterns snöröjning.

Tack!