Hur fungerar det?

BORAB > Slamtömning > Hur fungerar det?

 

Kommunalt vatten- och avloppsnät

Det kommunala bolaget HelsingeVatten ansvarar för det kommunala vatten- och avloppsnätet i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. De ansvarar även för de reningsverk som finns i kommunerna. Det finns 10 avloppsreningsverk i Bollnäs kommun och 10 avloppsreningsverk i Ovanåkers kommun.

HelsingeVatten besvarar gärna frågor om vatten, avlopp och sådant som rör övrig VA-verksamhet.

Tel: 0271-574 50
E-post: info@helsingevatten.se

 

Enskilda brunnar och tankar

Sedan 1 januari 2021 tog BORAB över ansvaret för slamtömning av enskilda brunnar och tankar, på uppdrag av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Det innebär att det är oss man kontaktar för att beställa slamtömning, se över schemat eller vid fakturafrågor. Till vår hjälp har vi Bollnäs Lastbilcentral som utför själva tömningen.

 

Nytt för 2021

Det tillkommer nu en avgift vid budning av slamtömning. Se kostnadsinformation nedan (priset för budning ligger under Tillägg).

 

Kostnad

Slamtaxan för enskilda brunnar och tankar beslutas i kommunfullmäktige i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Se avgifter för slam här: Taxor och avgifter