Slamtömning

BORAB > Slamtömning

 

SLAMTÖMNING  av enskilda brunnar och tankar

1 januari 2021 tar BORAB över ansvaret för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar.
Det innebär att det, efter nyår,  är till oss du vänder dig om du har frågor rörande din slamtömning, t.ex förändring av intervall, budningar eller adressändringar.
Liksom förr kommer Bollnäs Lastbilcentral att utföra tömningarna, enligt tidigare tömningsschema och intervaller.

BORAB kundtjänst
0278-255 22

Tel.tid vardagar
7.30-12.00
13.00-15.30