Slamtömning enskilda brunnar och tankar

Sedan 1 januari 2021 tog BORAB över ansvaret för slamtömning av enskilda brunnar och tankar i Bollnäs och Ovanåkers kommuner, på uppdrag av HelsingeVatten. Det innebär att det är oss man kontaktar för att beställa slamtömning, se över schemat eller vid fakturafrågor. Till vår hjälp har vi Bollnäs Lastbilcentral som utför själva tömningen.

Nytt för 2021

Det tillkommer nu en avgift vid budning av slamtömning. Priset för budning ligger under Tillägg i taxan för slamtömning.

BORAB
0278-255 22

Läs mer om hur det fungerar här