Slamtömning av enskilda brunnar och tankar

Den 1 januari 2021 tar BORAB över ansvaret för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar.

Att BORAB efter nyår tar över ansvaret för slamtömning i Bollnäs och Ovanåkers kommuner innebär att det är oss du vänder dig till om du har frågor rörande din slamtömning, t.ex. förändring av intervall, budningar och adressändringar.

Liksom tidigare kommer Bollnäs Lastbilcentral att utföra tömningarna, enligt tidigare tömningsschema och intervaller.

 

BORAB kundtjänst
0278-255 22
Telefontid vardagar: 07.30-12.00, 13.00-15.30