Hur fungerar det?

BORAB > Slamtömning > Hur fungerar det?

 

Enskilda brunnar och tankar

BORAB ansvarar för slamtömning av enskilda brunnar och tankar på uppdrag av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Det innebär att det är oss du kontaktar för att beställa extra slamtömning, se över schemat eller vid fakturafrågor. Till vår hjälp har vi Bollnäs Lastbilcentral som utför själva tömningen.

Checklista inför slamtömning

För att vår entreprenör ska kunna genomföra slamtömning behöver du som fastighetsägare möjliggöra det genom att:

  • byta ut trasiga brunnslock, stora tunga lock utan handtag byts mot mindre. Locket ska utan svårighet kunna öppnas av en person.
  • markera gärna var brunnen finns med en pinne eller skylt så att den lätt kan hittas både sommar och vintertid och av tillfällig personal.
  • se till att tillfartsvägar är väl röjda från utstickande träd och grenar.
  • röja gräs och buskar runt om.
  • hålla brunnslocken fria från buskar, blommor, ved, snöhögar eller annat som kan blockera.

Budning av slamtömning

Slamtaxan för enskilda brunnar och tankar beslutas i kommunfullmäktige i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Se avgifter för slam här: Taxor och avgifter. Det tillkommer nu en avgift vid budning av slamtömning (dvs. extra tömning). Kostnaden för budning återfinns i taxadokumentet under Tillägg).

Kommunalt vatten- och avloppsnät

Det kommunala bolaget HelsingeVatten ansvarar för det kommunala vatten- och avloppsnätet i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. De ansvarar även för de reningsverk som finns i kommunerna. Det finns 10 avloppsreningsverk i Bollnäs kommun och 10 avloppsreningsverk i Ovanåkers kommun.

HelsingeVatten besvarar gärna frågor om vatten, avlopp och sådant som rör övrig VA-verksamhet.

Tel: 0271-574 50
E-post: info@helsingevatten.se