Så tar du hand om ditt trädgårdsavfall

Hösten är här och ni är många som ”stänger” trädgården för denna gång. Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om trädgårdsavfallet.

Trädgårdsavfall som exempelvis grenar, löv, ogräs och jord kan du:

  • kompostera hemma i trädgården
  • köra till Bollnäs återvinningscentral
  • köra till ris- och kompostupplaget utanför Edsbyns återvinningscentral
  • boka hämtning av mot en kostnad.

Inget trädgårdsavfall i det bruna kärlet

Lägg inte trädgårdsavfallet i det bruna kärlet, bara matavfall. Att något är biologiskt nedbrytbart betyder inte att det går att göra biogas och biogödsel av det.

Låt fallfrukten bli biogas och biogödsel

I Bollnäs kan du lämna din fallfrukt på återvinningscentralen, så ser vi till att det blir biogas och biogödsel av den. I Edsbyn kan du lämna fallfrukten till kommunens kompostanläggning bredvid återvinningscentralen.

Boka hämtning av trädgårdsavfallet

Information om hur du går till väga för att boka hämtning av ditt trädgårdsavfall finns här: Hämtning hemma | BORAB