Provtagning runt vår anläggning

Idag genomför våra medarbetare Mats och Simon en av våra årliga provtagning runt vår anläggning.
Detta gör vi för att säkerställa att vår anläggning inte påverkar våran kringliggande närmiljö på ett negativt sätt.
Resultaten redovisas till Länsstyrelsen årligen.