Problem med halka leder till förseningar

Idag är det halt på vägarna vilket tyvärr kan leda till att vissa områden blir otömda. Vårt mål är självklart att tömma hos alla, men för att kunna ta oss fram behöver vägarna vara grusade. Vi kör inte på hala vägar, för både chaufförernas och andra trafikanters eller gåendes säkerhet.

Om din tunna inte är tömd:

  • Se över om det kan bero på halka, felplacering eller någonting annat
  • Åtgärda eventuellt problem
  • Kontakta vår kundtjänst, tel: 0278-255 22