Ploga, skotta, sanda!

Snö och halka kan påverka din sophämtning och ställer därför krav på dig som fastighetsägare. Renhållningsfordon är stora och tunga, och en framkomlig väg krävs för att sophämtning ska kunna ske på ett säkert sätt för både dig och chaufförerna.

Tack för att ni hjälper till med att hålla rent från snö och is vid sopkärlen!