Kretsloppsplan

BORAB > Om BORAB > Kretsloppsplan

 

Ett förslag till ny kretsloppsplan för Bollnäs och Ovanåkers kommun har tagits fram och nu vill vi veta vad du tycker om planen!

Tillsammans med Bollnäs och Ovanåkers kommun har vi tagit fram ett förslag till kretsloppsplan för 2021-2025. Kretsloppsplanen berör kommunens verksamheter, företag och kommuninvånare och tar ett hållbart helhetsgrepp på avfall, nerskräpning, källsortering och materialåtervinning ♻️🚮

Ta del av planen och läs om hur du lämnar synpunkter här:

BOLLNÄS KRETSLOPPSPLAN

OVANÅKERS KRETSLOPPSPLAN

Senast 30 augusti vill vi ha dina synpunkter för Bollnäs kommun och senast den 30 september för Ovanåkers kommun!