Om BORAB

BORAB > Om BORAB

 

Om BORAB

Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Vi ansvarar för insamling, hantering, lagring och beredning av kommunernas hushållsavfall och driver avfallsanläggningen på Sävstaås i Bollnäs, samt återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn.

Utöver vårt kommunala ansvar för hushållens avfall, driver vi en avfallsanläggning där vi bereder det brännbara avfall som efter källsortering blir över. Därav följer vi avfallshierarkin i enlighet med EUs direktiv. Avfallet lagras, blandas och kvarnas för att sedan omvandlas till energi via exempelvis fjärrvärme. På anläggningen bereder vi även avfall från många andra kommuner och företag i Sverige.

Vår verksamhet har genom åren genomgått stora förändringar. Idag är vi i allt större grad ett återvinningsföretag än det avfallsbolag som öppnades på Sävstaås 1984. Kunderna ställer idag fler och högre krav på oss än vad de gjorde förr. Lagar och regler styr hur avfallet får hanteras.

Vi förväntas ha kunskap och kompetens om hur man ska hantera och sortera de olika fraktionerna på ett miljöriktigt sätt. Kunden vill också veta varför man ska sortera och vilken nytta det gör.

I Bollnäs och Ovanåker är det vi på BORAB som har ansvaret att lära och informera invånarna om hur man ska sortera och minska sitt avfall.

BORAB är ett kommunalt företag där ägandet är fördelat mellan Bollnäs (2/3) och Ovanåker (1/3). Anläggningen är godkänd av miljödomstolen. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Gävleborg.