Nu kan du återvinna kuvert

Från och med den 1 januari ska du sortera kuvert som returpapper, istället för att lägga dem i soppåsen. Förändringen följer av att BORAB tagit över ansvaret för att samla in returpapper i Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Anledningen till att kuverten nu kan återvinnas beror på att vi skickar returpapperet till en annan typ av återvinningsanläggning. Du som medborgare i våra kommuner fortsätter att lämna returpapper och tidningar vid en återvinningsstation (eller i kärlet för papper i soprummet).

Det här är returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker
  • kuvert (både med och utan fönster)

Tänk på att ta bort plastomslag kring ex. tidningar, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning. Omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Redo att minska mängden returpapper?

Kanske minns du snacket om det papperslösa samhället i och med persondatorernas och e-postens intågande. I dag vet vi att så inte är fallet. Faktum är att det gått åt rakt motsatt håll. I början av 80-talet fick svensken i genomsnitt 10 kg reklam per år i brevlådan. 30 år senare har det femdubblats. Minska mängden returpapper genom att sätta upp en klisterlapp med texten ”Ingen reklam tack!” på din brevlåda eller brevinkast!

Bakgrunden till beslutet

Ändringen sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra och gå över till att bli ett kommunalt ansvar. Producentansvaret för förpackningar kvarstår, även om ett förändrat insamlingsansvar av förpackningar kan bli aktuellt inom en inte allt för lång framtid. Detta med anledning av regeringens förslag på förordningsändring gällande fastighetsnära insamling av förpackningar. Här kan du läsa mer om det:

Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se)

Tack för att du sorterar. Alla är återVINNARE!