Mycket på gång!

Ett nytt år ligger framför oss och vår vd Mari Törrö berättar om några aktuella och kommande förändringar som är bra för dig som kund att känna till.

Mycket på gång!

BORAB har fyra uppdrag: Jobba för ett mer hållbart samhälle, ge god samhällsservice, ha hög effektivitet och vara en bra arbetsgivare. Detta kräver ständig utveckling.

Alla förändringar styr vi inte själva. Som insamlingen av returpapper, där en lagförändring gör att det inte längre är producenternas ansvar utan kommunernas. Du lämnar ditt returpapper på samma platser som tidigare, med nyheten att du även kan lägga kuvert i returpappret. Det blir alltså igen större skillnad för dig, förutom att det är avfallstaxan som måste täcka kostnaderna. Mitt råd är därför att sätta upp en lapp på brevlådan med ”Reklam nej tack” – det blir billigare för oss alla!

Dags att tömma säcken

Med start under våren kommer vi inte längre att ta emot säckar med blandat avfall på återvinningscentralerna. Många är duktiga på att sortera, men vi måste bli ännu bättre på att sortera ut allt som kan återbrukas och återvinnas. I säckar med blandat innehåll blir ofta bara en liten del av innehållet rätt sorterat. Mer av det som tidigare slängts i blandade säckar går att återvinna – som förpackningar, textilier och elektronik.

Rätt sak på rätt plats

Det är dyrt för oss att elda avfall och därför ska vi jobba för en bättre utsortering av matavfall och förpackningar. Att rätt sak hamnar på rätt plats gynnar både plånboken och miljön. När du sorterar ut förpackningarna är det producenterna som betalar för omhändertagandet, och inte du. Billigast och bäst för miljön är att handla medvetet och inte köpa med en massa avfall hem.

Dags för egna sopbilar

Om ett år kommer vi köra sopbilarna i egen regi. Då kan vi lättare ta ansvar för hela kedjan och arbeta för bättre service och optimering av rutter. Det kommer att långsiktigt gynna både avfallstaxan och miljön.

Nytt insamlingssystem i horisonten

Vi ser fram emot ett lagförslag om förpackningar som föreslås gälla från 2026. Då kan vi införa ett helt nytt insamlingssystem som gör att du kan sortera ut förpackningarna vid din bostad och få det hämtat där. Producenterna fortsätter att stå för större delen av kostnaderna. Vi kan inte göra detta tidigare utan att det skulle höja taxan väldigt mycket.

Mer nytta för dig som kund

Under året lanserar vi en ny webbplats för tydligare information och mer självservice. Den hoppas jag att du kommer att ha nytta av och använda flitigt.

Tack för att du tog dig tiden att läsa och att du tillsammans med oss tar hand ditt avfall på ett ansvarsfullt sätt. Har du frågor och funderingar får du gärna höra av dig till vår kundtjänst via info@borab.se.

Vänliga hälsningar,
Mari Törrö, vd BORAB