Motordrivna verktyg ska tömmas på vätska

Ska du lämna in ett motordrivet verktyg eller fordon till återvinningscentralen, exempelvis en bensindriven gräsklippare? Då måste den först tömmas på all vätska!
Vätskor såsom bensin och olja lämnar du in som Farligt avfall i stängda behållare. Blanda inte olika vätskor och märk upp behållarna med vad de har för innehåll. Även trasor med den här typen av vätskor på lämnas in som Farligt avfall.