Miljötävling för Bollnäs högstadieklasser

I samband med Miljöveckan i Bollnäs uppmanar BORAB samtliga högstadieklasser i Bollnäs kommun att delta i en tävling för miljön och klimatet. Syftet är att stimulera eleverna att fundera över miljöfrågorna och använda sin kreativitet för att tillsammans i klassen komma på smarta idéer eller lösningar för en hållbart Bollnäs.

I tävlingen ingår att delta i Miljöveckan Bollnäs genom att se Erik Ahlströms lunchföreläsning om att Plogga, med betydelsen att jogga och samtidigt plocka skräp. Sedan ska klasserna ge sig ut för att göra just det! Vi vill även veta hur vi på BORAB kan hjälpa ungdomarna att bli miljöambassadörer för en hållbar framtid i Bollnäs kommun. Därför ska de besvara en fråga om detta, gärna på ett kreativt sätt genom exempelvis bild, film eller text.  Det vinnande bidraget utses av en jury och den vinnande klassen kommer alltså att få 10 000 kr till sin klasskassa.

Tävlingen pågår 22 mars – 30 april och riktar sig till samtliga högstadieklasser i Bollnäs, Kilafors och Arbrå. Fullständiga tävlingsinstruktioner har skickats ut till kommunens högstadielärare.

För mer information om tävlingen, kontakta: tavling@borab.se 

Miljöveckan i Bollnäs 20-27 mars

Gör ett besök på www.bollnas.se/miljoveckan för att se Miljöveckans program och länkarna till de digitala lunchföreläsningarna.