Latrin i fritidshuset eller husbilen?

Äntligen semestertider och mer tid att vistas i fritidshuset, husvagnen eller husbilen! Har du latrin i ditt sommarboende och vill lämna latrinkärl till kommunalt omhändertagande måste godkända behållare av engångstyp användas.

Behållare finns att köpa på Bollnäs och Edsbyns återvinningscentraler. Den rymmer max 15 kg, ska inte kompletteras med säck och måste tillslutas ordentligt innan avlämning.

Kostnaden för ett kärl är 730 kr. Hämtning ingår i kostnaden – vi tar inte emot latrinkärl på återvinningscentralerna! Du som är vår kund och har en grönt avfallskärl ställer ut behållaren vid din ordinarie sophämtning.

Tömningsplatser i våra kommuner

Här finns tömningsplatser i Bollnäs och Ovanåkers kommuner:

  • Långnäs camping, Bollnäs tätort
  • Rastplats söder om Bollnäs stadshus
  • Alfta Bad och Camping
  • Forsparken Alfta