Lämna din julgran på Bollnäs ÅVC!

Så tar Bollnäs fiskevårdsförening hand om den

Med hjälp av Bollnäs kommuns arbetslag Sjölyftet kommer dessa granar sedan att bindas ihop och sänkas ned i vattnet på våra sjöar för att bilda risvasar. Detta görs för att skapa gömställen och uppväxtplatser för småfisk. Risvasarna utgör också fäste för rom av vissa vårlekande fiskslag (som mört, braxen, gös och abborre) och ger skydd åt fiskynglen när de kläckts. Detta leder i sin tur till att även större rovfiskar gärna samlas kring risvasen vilket kan förbättra fiskelyckan i området närmast risvasen.