Lämna din julgran på Bollnäs ÅVC

Om du lämnar din julgran på anvisad plats på återvinningscentralen i Bollnäs så kommer den till användning en gång till!

Bollnäs fiskevårdsförening tar hand om alla julgranar som lämnas i Bollnäs under mellandagarna och hela januari! Med hjälp av Bollnäs kommuns arbetslag Sjölyftet kommer dessa granar sedan att bindas ihop och sänkas ned i vattnet i våra sjöar, för att bilda risvasar. Detta görs för att skapa gömställen och uppväxtplatser för småfisk. Risvasarna utgör också fäste för rom av vissa vårlekande fiskslag (som mört, brax, gös och abborre) och ger skydd år fiskynglen när de kläckts. Detta leder i sin tur till att även större rovfiskar gärna samlas kring risvasen vilket kan förbättra fiskelyckan i området närmast risvasen.

Så återanvänd gärna din gran, så får fiskarna användning av dem istället. Betydligt bättre för vår natur!