Varför ska vi källsortera?

BORAB > , , , , , , , , , , , , > Varför ska vi källsortera?

 

Vi har i Europa ett EU- direktiv som heter avfallshierarkin, där man klassar hanteringen av avfall i olika steg, att deponera (gräva ner) och att förbränna ligger på dom två lägsta stegen.  Högre upp hittar man återvinning av material och även återbruk av material (typ second hand mm) och allra höst upp är avfallminimering. Vårt uppdrag som det kommunala avfallsbolaget är att sträva efter att våra två kommuner ska ta sig så högt upp som möjligt i denna hierarki för att göra största möjliga insats för miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Att uppmuntra till och möjliggöra återvinning av våra tidningar och förpackningar för kommunmedborgarna i Bollnäs och Ovanåkers kommuner är därför en stor del av vår verksamhet.

Please click here if this helped you.
2 people found this helpful.


← Vanliga frågor