Varför är det alltid fullt i behållarna på återvinningsstationerna?

BORAB > Varför är det alltid fullt i behållarna på återvinningsstationerna?

 

Behållarna på återvinningsstationerna töms enligt ett intervall som bestäms utifrån hur många människor som bor i området och hur mycket material som lämnas i containrarna. Märker  Förpackningsinsamlingen (FTI), att containrarna vid en viss station ofta fylls snabbt, ska de utöka antalet tömningar. Har du synpunkter på återvinningsstationerna vänder du dig till FTI . På deras sida kan du rapportera om det är fullt eller stökigt, eller så ringer du deras servicenummer: 0200-88 03 11

Please click here if this helped you.
2 people found this helpful.


← Vanliga frågor