Vanliga frågor

BORAB > Kundservice > Vanliga frågor

 

Till exempel möbler, husgeråd, pulkor, skidor, barnvagnar, lösa mattor mm. Inte byggavfall, fasta installationer eller bildelar.

Please click here if this helped you.
44 people found this helpful.


Ja visst kan du det. Löv, ris, ogräs och jord kan du få hämtat hemma. De ska paketeras i säck eller buntas ihop i knippen om max 30 kg och 1,5 m längd.

Please click here if this helped you.
37 people found this helpful.


Då kan du ringa till oss BORAB och tala om att du har grovsopor som ska hämtas. Det kostar 100 kr per fraktion enligt beslutad renhållningstaxa. Läs mer här!

Please click here if this helped you.
9 people found this helpful.


Då pratar du med hyresvärden eller fastighetsägaren så berättar de hur du ska göra.

Please click here if this helped you.
6 people found this helpful.


Orsaken är att vekeshållaren innehåller järn, medan koppen är av aluminium. I återvinningsprocessen fastnar järnet på magneter, och om vekeshållaren sitter fast i botten så följer även koppen med.

Please click here if this helped you.
36 people found this helpful.


Inget av det som läggs i sorteringsbehållarna blandas. Allt transporteras till återvinningsanläggningar.

Please click here if this helped you.
14 people found this helpful.


Återvinning av returfiber är både lönsamt och nödvändigt. Det är billigare och mer energieffektivt att återvinna tidningar och pappersförpackningar än att göra nytt papper av ny råvara, d v s färskfiber.

Please click here if this helped you.
5 people found this helpful.


Kuvert (både med och utan fönster) sorteras som returpapper.

Please click here if this helped you.
15 people found this helpful.


En medicinkarta sorteras som plastförpackning. Den består viktmässigt mest av plast då aluminiumet är bara ett tunt lager.

Please click here if this helped you.
418 people found this helpful.


Knyckla ihop påsen till en boll; vecklar den ut sig så består den mest av plast men behåller den formen av en boll består den mest av metall. Påsar av den här typen är vanligtvis plastförpackningar. På svenska produkter kan du dessutom oftast läsa på förpackningen hur den ska sorteras.

Please click here if this helped you.
125 people found this helpful.


Enligt producentansvaret för el- och elektroniska produkter har konsumenten rätt att lämna en gammal produkt i inbyte vid köp av en ny. Om man vill lämna gamla elprodukter utan att köpa en ny vara skall de lämnas vid kommunens återvinningscentral.

Please click here if this helped you.
6 people found this helpful.


Nej, det är Förpackningsinsamlingen (FTI) som är ansvariga för insamling och återvinning av alla förpackningsmaterial. De anlitar underentreprenörer för tömning och transport till återvinningsanläggningar, och städningen. Läs mer om FTI och deras ansvar på https://www.ftiab.se

Please click here if this helped you.
3 people found this helpful.


När du köper nya däck är däckförsäljaren enligt producentansvaret skyldig att ta emot dina gamla däck.
Privatpersoner i Bollnäs och Ovanåkers kommun kan dock lämna däck avgiftsfritt på återvinningscentralen i Bollnäs.

Please click here if this helped you.
23 people found this helpful.


Behållarna på återvinningsstationerna töms enligt ett intervall som bestäms utifrån hur många människor som bor i området och hur mycket material som lämnas i containrarna. Märker  Förpackningsinsamlingen (FTI), att containrarna vid en viss station ofta fylls snabbt, ska de utöka antalet tömningar. Har du synpunkter på återvinningsstationerna vänder du dig till FTI . På deras sida kan du rapportera om det är fullt eller stökigt, eller så ringer du deras servicenummer: 0200-88 03 11

Please click here if this helped you.
2 people found this helpful.


Det gör du här! Se till att ha kundnumret tillgängligt när du ska anmäla dig. Ditt kundnummer hittar du på fakturan från BORAB. Du kan även ringa till BORAB och be om ditt kundnummer!

Please click here if this helped you.
42 people found this helpful.


Ett piano är grovsopor och kan lämnas på närmaste återvinningscentral. Eftersom ett piano är så pass stort så kan det inte hämtas som grovsopor i sin helhet. Det måste i så fall demonteras.

Please click here if this helped you.
24 people found this helpful.


Ja, hushållsavfallet från Ovanåkers kommun eldas i Bollnäs värmeverk. Detta likt avfall från Bollnäs kommun, Söderhamns kommun, Ljusdals kommun, Gävle, Stockholm mm som också eldas hos Bollnäs Energi AB. Man eldar brännbara hushållssopor som kommer in från den gröna tunnan tillsammans med det brännbara avfallet som kommer in från våra återvinningscentraler i Bollnäs och Edsbyn samt från  företag och verksamheter som lämnar sitt avfall vid anläggningen på Sävstaås. Förpackningar och tidningar ska sorteras i hemmet eller företaget (källsortering = sortering vid källan) och skickas sedan vidare till återvinningsanläggningar som gör nytt material av det.

Please click here if this helped you.
1 person found this helpful.


Brännbart avfall kommer alltid att finnas till förfogande för fjärrvärmeverket. Förutom det brännbara avfallet som kommer från Bollnäs och Ovanåkers kommuner, levereras brännbart avfall för förbränning i fjärrvärmeverket även från t ex Söderhamn, Ljusdal, Gävle, Stockholm med flera.

När vi sorterar ut det återanvändbara materialet ur soporna bidrar vi inte bara till en hållbar konsumtion och kretsloppstänk utan kan också möjliggöra utrymme för andra typer av material som kan förbrännas ännu mer effektivt i ett värmeverk, vi får då maximal miljönytta!

Snabbfakta om nyttan av källsortering för återvinning;

1 ton well= 14 fullvuxna träd- spar 70% i energi vid återvinning- går att återvinna 7 gånger om.

1 kg plast= 1 liter olja

1 ton pallemballageplast = 55 000 st ICA / Konsumkassar återvunnet

1 aluminiumburk till återvinning sparar lika mycket energi som att hålla en dator igång 24 timmar

Please click here if this helped you.
2 people found this helpful.


Vi har i Europa ett EU- direktiv som heter avfallshierarkin, där man klassar hanteringen av avfall i olika steg, att deponera (gräva ner) och att förbränna ligger på dom två lägsta stegen.  Högre upp hittar man återvinning av material och även återbruk av material (typ second hand mm) och allra höst upp är avfallminimering. Vårt uppdrag som det kommunala avfallsbolaget är att sträva efter att våra två kommuner ska ta sig så högt upp som möjligt i denna hierarki för att göra största möjliga insats för miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Att uppmuntra till och möjliggöra återvinning av våra tidningar och förpackningar för kommunmedborgarna i Bollnäs och Ovanåkers kommuner är därför en stor del av vår verksamhet.

Please click here if this helped you.
2 people found this helpful.


Från maj till september.

Please click here if this helped you.
186 people found this helpful.


Ja det kan du. För att få ett beviljat uppehåll i sophämtningen av Borab, måste den permanenta fastigheten stå outnyttjad i minst fyra månader i sträck. När det gäller fritidshus måste det vara outnyttjat under hela hämtningsperioden, maj – september.

Please click here if this helped you.
22 people found this helpful.


Enligt svensk lag kan man inte säga upp sophämtningen, men man kan skriva över abonnemanget på ny ägare.

Please click here if this helped you.
40 people found this helpful.Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ställ din fråga

OBLIGATORISKT: Genom att kryssa i denna ruta godkänner du att uppgifterna i formuläret kommer att sparas i vår databas.