Tillgänglighetsredogörelse

BORAB > Kundservice > Tillgänglighetsredogörelse

 

Tillgänglighet för borab.se
BORAB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur borab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från borab.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.
 • Radbrytningar används som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Det finns instruktioner som inte går att uppfatta för den som inte ser.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Det finns texter och ikoner med färger som kan vara svåra att se.

Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande rubrik för uppläsande hjälpmedel.

 • Länktexter kan vara otydliga.
 • Genvägen till huvudinnehållet är med engelsk text och det saknas sektioner vilket gör det svårare att navigera med många hjälpmedel.
 • Ordningen för de som navigerar utan mus är inte alltid logisk.
 • Engelsk text är inte uppmärkt och riskerar att läsas med svenskt uttal.
 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information när det finns områden som går att fälla ut.
 • Vissa texter kan vara svåra att läsa vid förstoring.

Oskäligt betungande anpassning
BORAB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

BORAB har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

BORAB planerar att lansera en ny webbplats under 2021 som ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Med BORABs begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av samtliga problem på nuvarande plattform skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna har vi bedömt att vissa anpassningar av webbplatsen är oskäligt betungande i dagsläget.

Hur vi testat webbplatsen
WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av borab.se

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.