Sophämtning och fakturafrågor

BORAB > Kundservice > Sophämtning och fakturafrågor

 

Har du frågor om t ex soptunnan, hämtningen, fakturan eller grovsopor?

Då kontaktar du vår kundtjänst på telefonnummer 0278-255 22 eller skickar e-post till info@borab.se.

Sophämtning vid helgdagar

Dina sopor hämtas som vanligt på ordinarie hämtningsdag, även om det är en afton eller en röd dag.

Sophämtning sker från tidig morgon till sen kväll, när just ert kärl blir tömt kan variera mellan 06.00 -22.00. Grundregeln är denna; ställ ut kärlet på kvällen/dagen innan tömningsdagen och låt kärlet stå tills det är tömt. Skulle kärlet trots allt inte var tömt till dagen efter går det bra att ringa BORABs kundservice, 0278-255 22

Hämtning av grovavfall sker via budning och en avgift på 100 kr per fraktion tas ut enligt beslutad renhållningstaxa. Detta sker senast torsdagen veckan innan hämtning via telefon till BORABs kundtjänst, 0278-255 22.

Information till leverantörer

Faktureringsadress

Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, BORAB
Ekonomikontoret
821 80 Bollnäs

PDF-faktura

PDF-fakturor skickas till  faktura@borab.se

E-faktura

En e-faktura är en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt, en PDF-faktura är inte en e-faktura. E-fakturan ska vara märkt med ZZBORAB samt en fakturareferens enligt nedan.

BORABs VAN-operatör är InExchange
GLN nummer 7365562234861

PEPPOL-id: 0007:5562234863

Organisationsnummer:  556223–4863

Fakturareferens

Viktigt att fakturan innehåller rätt referens. Det ska framgå vad fakturan avser och vilken verksamhet (kostnadsställe) som har köpt varan eller tjänsten. Om du behöver hjälp med en referens vänligen kontakta beställaren.