Inget farligt avfall i avlopp eller sopkärl

Rengöring av penslar är en vanlig orsak till att kemikalier hamnar i avloppet, där de kan göra stor skada även i små mängder. Det viktigaste du kan göra för vårt vatten och miljön är att se till att inget farliga avfall hamnar där eller i sopkärlet. Vi berättar vad du ska göra med överbliven färg, penslar och verktyg när du har målat klart.

Farligt avfall som ska lämnas till återvinningscentral

  • Överbliven färg.
  • Lacknafta och andra kemikalier.
  • Penslar och rollers.
  • Trasor med ex. linolja och linoljefärg (de kan självantända).

Urskrapade och dropptorra målarburkar sorteras som förpackning på en återvinningsstation.

Tvätta penslarna så här

  1. Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett tidnings- eller täckpapper. Lägg pappret bland hushållssoporna.
  2. Skölj penseln i en burk med penseltvätt eller vatten beroende på typ av färg.
  3. Torka ur penseln igen och smörj in den med såpa innan du rengör den under rinnande vatten.
  4. Lämna penseltvätt eller tvättvatten i en burk märkt ”penseltvätt” på en återvinningscentral. Tänk på att burken med penseltvätt kan användas flera gånger. Sätt ett bara ett lock på den till nästa gång. När den har blivit alltför smutsig lämnar du den till en återvinningscentral.

Vid tvätt av en roller går det åt mycket vatten. Låt istället en förbrukad roller torka, sortera den som farligt avfall och köp en ny.

Använda trasor kan självantända

Trasor med ex. linolja eller linoljefärg kan självantända! Direkt efter användandet kan du dränka trasan i en burk med vatten, så finns det ingen risk att den antänder. Därefter lägger du den i en påse och lämnar in det som farligt avfall till en återvinningscentral. Vattnet som trasan legat i lämnas också in som farligt avfall. Kom ihåg att märka upp innehållet på burken.

Lycka till med målandet!