Högtryck och köbildning efter påskhelgen

Tisdag 6 april öppnar vi återvinningscentralerna igen efter påskhelgen. Det är en vecka då många av er besöker våra återvinningscentraler i Bollnäs och Edsbyn, speciellt under tisdagen. Om möjligt välj därför att besöka oss vid ett senare tillfälle.

I syfte att motverka trängsel kommer vi att använda flaggvakter, som släpper fram bilarna i tur och ordning. Detta kan skapa köbildning. Inför besöket finns en packlista som visar var olika material ska slängas och hur du kan packa bilen för att ditt besök ska gå så smidigt som möjligt.

I syfte att minska köerna kan förpackningar, textilier och återbruk/second hand med fördel lämnas på andra platser än återvinningscentralerna under denna vecka.