Halkan kan påverka sophämtningen

Renhållningsfordon är stora och tunga, och vägarna behöver vara sandade för att sophämtningen ska kunna genomföras. Just nu är det halt på vägarna vilket tyvärr kan leda till att vissa områden blir otömda.

Vårt mål är självklart att tömma hos alla, men för att kunna ta oss fram behöver vägarna vara sandade. Vi kör inte på hala vägar, för både chaufförernas, andra trafikanters och de gåendes säkerhet. Välkommen att ringa BORABs kundtjänst vid frågor, tfn 0278-255 22.