Earth hour lördag 27 mars

Är du med för planeten? Släck på Earth Hour kl. 20.30 och skicka en signal till planetens ledare att fatta kraftfulla beslut för att stoppa klimatkrisen och bevara vår biologiska mångfald.

Under 2021 ska världens ledare att fatta en rad globala beslut som kommer att peka ut riktningen för vår planets framtid. Den biologiska mångfalden, det vill säga djur, arter och den omgivning som de lever i, har gravt påverkats av de enorma förändringar som skett på grund av människan. Klimatkrisen är fortfarande ett hot för människans överlevnad, och koldioxidutsläppen ökar. Tillsammans måste vi hitta en livsstil där vi lever hållbart – för människan, djuren och naturen.

På väg mot ett cirkulärt samhälle

Earth hour är mycket mer än en timme med släckta lampor. Världsnaturfonden (WWF) har exempelvis tagit fram en snabbguide om att handla mer hållbart – läs den och lär dig mer om vad detta egentligen innebär. Den tar bland annat upp vanliga missförstånd om vad hållbar shopping är: Öppna snabbguiden.

Du kan göra skillnad

Du kan göra stor skillnad för planeten genom små och stora förändringar i din vardag. 🌍 Besök www.wwf.se/earthhour och se deras 50 förslag på förändringar som du kan göra NU. Är du med?