Byte till mindre kärl

En stor del av plasten vi använder idag är engångsprodukter. Brödpåsen, plastlocket och schampoflaskan är tre exempel på plastförpackningar som enligt lag ska källsorteras för att sedan återvinnas.

Är ditt gröna kärl större än 140 liter? Genom att börja sortera ut förpackningarna från det brännbara avfallet kan du minska storleken på gröna avfallskärlet och därmed också sophämtningsavgiften (minsta kärlstorlek 140 liter). Eller varför inte dela kärl med grannen?

Ring vår kundtjänst på tel: 0278-­255 22, öppet måndag-fredag kl. 07.30 – 12.00, 13.00 – 15.30.