BORAB söker VD

Vi gör det som anses värdelöst till något värdefullt! Vi ger avfall ett värde!

Som vd hos oss ansvarar du för att i dialog med styrelsen driva och leda de strategiska frågorna i enlighet med BORABs vision. Du sköter den löpande förvaltningen i bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Du leder bolagets verksamhet och beslutar, med stöd av ledningsgruppen, om företagsgemensamma riktlinjer och regler med samhällsnyttan i fokus utifrån ett affärsmässigt genomförande enligt ägarens direktiv och bolagets affärsplan.
Ditt uppdrag är att dels bibehålla och ge näring till det starka och ekonomiskt sunda bolag BORAB är, dels se förbättringsmöjligheter och driva utveckling för att främja lönsamhet, kvalitet och ett sunt miljötänk. BORAB är intäktsfinansierat och därmed konkurrensutsatt. Av den anledningen är det av vikt att arbeta proaktivt för att skapa ett företag som är en stark aktör nu och i framtiden.Du rapporterar till styrelsen, ger information till kommunfullmäktige och bidrar till goda samarbeten med andra kommunala bolag och samverkanspartners.
Bakgrund och kvalifikationer
Vi söker dig som är en strategisk, tydlig och erfaren ledare med lämplig akademisk utbildning i grunden. Du har flerårig erfarenhet av att vara chef på hög nivå inom en liknande verksamhet, där ledning genom andra chefer varit naturligt. Har du erfarenhet från kommunal sektor ser vi det som meriterande.Vi vill att du har förmågan att gå från ord till handling och som ledare få andra att växa. Du inspirerar och motiverar chefer och medarbetare att utföra sina uppdrag i relation till övergripande mål och fattade beslut genom att på ett realistiskt vis sätta mål för verksamheten.Du har förmågan att skapa goda relationer på olika nivåer, såväl internt inom den egna organisationen som med våra kunder och andra externa samarbetspartners för att identifiera och säkerställa lösningar som gynnar verksamheten och utvecklar den mot uppsatta mål. Presentation och dialog internt och externt är en viktig del i arbetet därför vill vi att du kan uttrycka dig enkelt och tydligt i både tal och skrift.Vi erbjuder ett intressant och utvecklande arbete i ett stabilt kommunalt bolag. Inom verksamheten finns en hög kompetens och en vilja att vårda samhället ur ett hållbart perspektiv med miljön i fokus. Vårt engagemang återspeglar sig i den stolthet och anda som finns bland våra medarbetare.

Anställningsvillkor
Tjänsten som vd på BORAB är på heltid och anställningsformen är tillsvidare. Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas varpå bakgrundskontroll kan komma att genomföras.
Tillträde sker efter överenskommelse.
Ort: Bollnäs
Välkommen med din intresseanmälan som lämnas via www.randstad.se så snart som möjligt, dock senast 22 september 2019.
https://www.randstad.se/arbetssokande/jobb/borab-soker-vd-201240711/
För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringsspecialist Inger Bydén 070-270 21 48, inger.byden@randstad.se eller styrelsens ordförande Mona Toresson 070-624 45 74, mona.toresson@borab.se

Organisations-/företagsbeskrivning:
BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB) ansvarar för kommunernas avfallsverksamhet och driver dessutom avfallsanläggningen med återvinningscentralerna i Bollnäs och återvinningscentralen i Edsbyn. BORAB är ett kommunalt bolag där ägandet är delat mellan Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Anläggningen är godkänd av miljödomstolen och tar emot avfall från bl a Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn, Ljusdal och Härjedalens kommuner. Företagets vision är ”Att vara det kompetensledande miljöföretaget inom avfallshantering och det självklara alternativet i regionen.”