Bekämpa invasiva arter och hantera dem rätt

Utmärkande för en invasiv växtart är att den har flyttats från platser där den vanligtvis växer till en ny. Den har inga naturliga fiender, så den trivs bra och kan sprida sig fort och okontrollerat. Den tränger ut andra växter som brukar växa i området.

Några exempel

Blomsterlupin
Jätteloka
Vretros
Jättebalsamin

Så hanterar du invasiva växtarter

  • Packa dem i en sopsäck och knyt igen (lägg dem INTE på komposten).
  • Ta med säcken till återvinningscentralen.
  • På återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn slängs den slutna säcken i separat container/behållare.

Mer information

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: Sprid inte invasiva främmande arter – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Sprid gärna information om invasiva främmande arter med hjälp av Naturvårdsverkets affischer  – du kan skriva ut och sätta upp dem till exempel på anslagstavlor i koloniområdet, i bostadsområdet eller vid föreningslokalen. Affischerna finns i både A3 och A4 och finns här:

Informationsmaterial om invasiva främmande arter – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)