Farligt avfall

BORAB > Avfallsanläggning > Avfall från företag > Farligt avfall

 

Som företagare är det ditt ansvar att se till så att det farliga avfallet från ditt företag lämnas till en godkänd mottagare av farligt avfall. Du har också ansvar för att transporten sker på rätt sätt.

Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljö. Exempel på farligt avfall är spillolja, lysrör och lösningsmedel. Det finns särskilda regler om farligt avfall gällande förvaring, transport och dokumentation. Efter anmälan till länsstyrelsen får du själv transportera mindre mängder farligt avfall till en godkänd anläggning. Se alltid till att ha god kontroll på ditt farliga avfall.

Läs mer här