Farligt avfall

BORAB > Avfallsanläggning > Avfall från företag > Farligt avfall

 

Som företagare är det ditt ansvar att se till så att det farliga avfallet från ditt företag lämnas till en godkänd mottagare av farligt avfall. Du har också ansvar för att transporten sker på rätt sätt.

Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljö. Exempel på farligt avfall är spillolja, lysrör och lösningsmedel.

Det här är farligt avfall

Nya regler vid avlämnande av farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 krävs att du som verksamhetsutövare har med dig ett avlämnarintyg eller transportdokument för att få lämna farligt avfall på våra anläggningar i Bollnäs och Ovanåker.

Det beror på nytt regelverk gällande Farligt avfall i Avfallsförordningen (2020:614) 6 kap. 1-3 § där anteckningsskyldigheten nu även utökats till en mer omfattande rapporteringsskyldighet och då främst för verksamheter.

När du skapar ett avlämnarintyg eller transportdokument behöver du fylla i vilken typ av farligt avfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter.

Dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna rapportera insamling enligt Avfallsförordning SFS 2020:614 6 kap. 3 §. Motsvarande uppgifter behöver ni själva rapportera som Avfallsproducent och eventuellt transportör enligt Avfallsförordning SFS 2020:614 6 kap. 1-2 §, undantag eget producerat avfall se 2 § pkt 5.

OBS! Du som verksamhetsavlämnare behöver ett nytt avlämnarintyg eller transportdokument per avlämningstillfälle av farligt avfall vid våra anläggningar.

 

Mer ingående information om detta regelverk hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida

Nytt sätt att rapportera farligt avfall – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

 

När du kommer till oss på BORAB

Kommer du som verksamhetsutövare för att lämna farligt avfall på våra anläggningar i Bollnäs eller Ovanåker kan du läsa här om vad du behöver göra innan och under ditt besök:

Innan ditt besök: Skriv ut transportdokument och fyll i vad du har med dig för typ av farligt avfall. Ta sedan med dig detta dokument till oss.

På BORAB: När du kommer till vår anläggning kontaktar du personalen för att få avlämna farligt avfall. Du får alltså inte avlämna farligt avfall på vår anläggning utan att kontakta personal och överlämna ifyllt trasportdokument.

 

Exempel på transportdokument hittar du här:

Bollnäs kommun

Transportdokument FA kemikalier

Transportdokument FA elektronik

Lathund avfallskoder

Anteckning till Naturvårdsverket

Ovanåkers kommun

Transportdokument FA kemikalier

Transportdokument FA elektronik

Lathund avfallskoder

Anteckning till Naturvårdsverket

 

Personalen på insamlingsanläggningen har rätt att neka er att lämna ert farliga avfall på aktuell anläggning om ni inte har korrekta och fullständiga uppgifter enligt Avfallsförordningen (2020:614) 6 kap. 3 §.

Tänk på att!
Ett avlämnarintyg eller tranportdokument motsvarar en leverans – så du behöver fylla i formuläret varje gång du vill leverera material till en av våra mottagningsanläggningar.

Det är ditt ansvar som godsavsändare att se till att transporten utförs med tillstånd för ”transport av farligt avfall”. *

* Farligt avfall, se Avfallsförordningen (2020:614)