Avfallsanläggning

BORAB > Avfallsanläggning

 

Som företagare har du ansvar för att ta hand om allt avfall som uppstår i din verksamhet enligt gällande lagar, miljömål och förordningar. Avfallet ska sorteras enligt avfallshierarkin så att det kan gå till återanvändning, återvinning och energiutvinning.

Avfallet tas emot enligt gällande regler och avgifter på Sävstaås avfallsanläggning. Här hittar du uppgifter om avgifter.

Till vänster i menyn hittar du mer information om företagsavfall.