Matavfall flerbostadshus

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Matavfall > Matavfall flerbostadshus

 

Insamling av MATAVFALL – 2019 är det flerbostadshusens tur!

Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) ansvarar för insamlingen av det hushållsbaserade avfallet som uppkommer inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner. I enlighet med fastslagen avfallsplan för verksamhetsåren 2015-2020 ska matavfallsinsamling ske i samtliga Hälsingekommuner under den aktuella perioden. Målet i avfallsplanen är att minst 50 % av det uppkomna matavfallet ska källsorteras. Insamlat matavfall kommer att bli biogas.

Matavfallsinsamlingen skall vara fullt genomförd senast år 2020 i respektive kommun.

Alla medborgare i Bollnäs och Ovanåkers kommuner kommer att erbjudas möjligheten att sortera ut matavfall från hushållssoporna. Införandet sker i etapper: villor år 2018, flerbostadshus år 2019 och verksamheter år 2020.

Flerbostadshus

I flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning är det fastighetsägaren eller föreningen som avgör om de boende ska ges möjlighet till matavfallssortering.

När det är börjar närma sig införande för flerbostadshus kommer ni att få mer information, och när det är dags att börja med matavfallssorteringen får ni det material ni behöver. Ni får speciella sopkärl där enbart matavfall i papperspåsar får läggas och varje hushåll som ska vara med får ett startpaket med påsar, påshållare och annat som behövs för att komma igång.

Hur många kärl som behövs beror bland annat på antalet hushåll och hur ofta kärlen töms. Matavfallet hämtas av den vanliga sopbilen, samtidigt som de vanliga soporna. Eftersom sopbilen har två fack blandas inte avfallet.

Information och tips om vad man bör tänka på när man planerar för sortering finns i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.

Nulägesanalys

I dag finns ca 30 % matavfall och 40 % producentansvarsmaterial i soptunnan. Farligt avfall och elektronik uppgår till ca 0,5 %. Det insamlingssystem som finns idag innebär att de brännbara hushållssoporna slängs i det gröna avfallskärlet, förpackningar och tidningar skall lämnas till återvinningsstation. Grovavfall och farligt avfall lämnas till återvinningscentral.

För att matavfallssorteringen ska komma igång på ett smidigt sätt hjälper vi gärna till med att informera hyresgäster och medlemmar om hur det fungerar att sortera ut matavfall.

Varför matavfallsinsamling?

Beslutet att Bollnäs och Ovanåkers kommuner ska börja samla in matavfall separat grundar sig i Sveriges nationella miljömål där ett av målen innebär att resurshushållningen i livsmedelskedjan ska öka. Ca 220 st av Sveriges kommuner har redan infört separat matavfallsinsamling. Att ta tillvara på energin i vårt matavfall är alltså hela poängen och nyttan med att sortera ut matavfallet separat. Matavfallet blir fordonsgas och växtnäring. Det bästa är förstås att äta upp maten så att det inte blir så mycket matavfall – eller spara det som blir över och äta det senare. Och det som faktiskt slängs tycker vi att man ska ta vara på och göra biogas och biogödsel av så att kretsloppet sluts. Alla som hjälper oss med det är värda ett stort tack.

Hur?

Hushållen får särskilda påsar som matavfallet ska slängas i. Påsarna ingår i abonnemanget och de får även en särskild påshållare att placera där de samlar sitt matavfall. Påshållaren och det ventilerade sopkärlet gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Det bruna kärlet kommer att tömmas enligt samma schema som det gröna kärlet, vilket innebär att vår entreprenör använder tvåfacksbilar. Matavfall hamnar i det ena facket och övrigt hushållsavfall i det andra.

Till vilket pris?

Du kommer att få välja ett av de abonnemang som BORAB erbjuder.

Matavfall blir biogas – Du får två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för brännbara hushållssopor.

Osorterade hushållssopor – Du slänger både ditt matavfall och de brännbara hushållssoporna i samma påse. Du slänger det sedan i den gröna tunnan.

Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet. Taxan innebär att du som väljer brunt kärl betalar mindre för avfallet i både det bruna och det gröna kärlet. De som väljer att behålla enbart sitt osorterade gröna kärl får betala en högre avgift.