Matavfall flerbostadshus

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Matavfall > Matavfall flerbostadshus

 

Insamling av MATAVFALL

Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) ansvarar för insamlingen av det hushållsbaserade avfallet som uppkommer inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Alla medborgare i Bollnäs och Ovanåkers kommuner erbjuds möjligheten att sortera ut matavfall från hushållssoporna. 

Flerbostadshus

I flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning är det fastighetsägaren eller föreningen som avgör om de boende ska ges möjlighet till matavfallssortering.

Hur många kärl som behövs beror bland annat på antalet hushåll och hur ofta kärlen töms. Matavfallet hämtas av den vanliga sopbilen, samtidigt som de vanliga soporna. Eftersom sopbilen har två fack blandas inte avfallet.

Information och tips om vad man bör tänka på när man planerar för sortering finns i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.

Varför matavfallsinsamling?

Beslutet att Bollnäs och Ovanåkers kommuner ska börja samla in matavfall separat grundar sig i Sveriges nationella miljömål där ett av målen innebär att resurshushållningen i livsmedelskedjan ska öka. Ca 220 st av Sveriges kommuner har redan infört separat matavfallsinsamling. Att ta tillvara på energin i vårt matavfall är alltså hela poängen och nyttan med att sortera ut matavfallet separat. Matavfallet blir fordonsgas och växtnäring. Det bästa är förstås att äta upp maten så att det inte blir så mycket matavfall – eller spara det som blir över och äta det senare. Och det som faktiskt slängs tycker vi att man ska ta vara på och göra biogas och biogödsel av så att kretsloppet sluts. Alla som hjälper oss med det är värda ett stort tack.

Hur?

Hushållen får särskilda påsar som matavfallet ska slängas i. Påsarna ingår i abonnemanget och de får även en särskild påshållare att placera där de samlar sitt matavfall. Påshållaren och det ventilerade sopkärlet gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Det bruna kärlet kommer att tömmas enligt samma schema som det gröna kärlet, vilket innebär att vår entreprenör använder tvåfacksbilar. Matavfall hamnar i det ena facket och övrigt hushållsavfall i det andra.

Till vilket pris?

Du får välja ett av de abonnemang som BORAB erbjuder.

Matavfall blir biogas – Du får två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för brännbara hushållssopor.

Osorterade hushållssopor – Du slänger både ditt matavfall och de brännbara hushållssoporna i samma påse. Du slänger det sedan i den gröna tunnan.

Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet. Taxan innebär att du som väljer brunt kärl betalar mindre för avfallet i både det bruna och det gröna kärlet. De som väljer att behålla enbart sitt osorterade gröna kärl får betala en högre avgift.