Matavfall

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Matavfall

 

Matavfallet ska bli biogödsel och biogas.

Oktober 2017 påbörjades äntligen införandet av matavfallsinsamling för villaägarna i Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Införandet sker i etapper:
2018: Villor
2019: Flerbostadshus
2020: Fritidshus och verksamheter

Införandet för villor i Bollnäs och Ovanåker delas upp i 10 områden.

Vad är matavfall?

Det du ska lägga i den bruna påsen är allt som du kan tänka dig att äta, och lite till. Matavfallet ska vara fritt från plast, metall och andra föroreningar. Stickprover och plockanalyser kommer att genomföras för att garantera renhetsgraden till biogasproduktionen.

Exempel på vad du ska lägga i matavfallspåsen

 • Rester av kött, fisk, skaldjur
 • Pasta, ris, potatis, nudlar m.m.
 • Rester av bröd, äggskal
 • Rester av grönsaker, frukt
 • Teblad, tepåse, kaffesump, filter
 • Hushållspapper, servetter
 • Kattmat, hundmat

Exempel på vad du inte ska lägga i matavfallspåsen:

 • Korvskinn
 • Snus, cigaretter, aska
 • Kattsand
 • Damm, dammsugarpåsar
 • Blöjor, bindor
 • Vinkorkar, kapsyler
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Stearinljus
 • Blomjord, krukväxter
 • Tuggummi

Du får välja själv

När det är dags för ditt område får du hem all information du behöver för att kunna göra ett val. Alla villor kommer att få ett brunt kärl utkört. I tunnan ligger matavfallspåsar, påshållare, slaskskrapa och sorteringsinformation. Du som är boende i lägenhet behöver inte välja. Det kommer din fastighetsägare eller förening att göra. Du som bor i villa eller fritidshus kommer att få välja ett av de tre abonnemang som BORAB erbjuder. Taxan är miljöstyrande och gäller från 20180101.

Läs mer här om kostnader för år 2019

Tre alternativ:

 • Källsortering, matavfall blir biogas — Du har två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för brännbara hushållssopor.
 • Varmkompost — Du har en egen varmkompost hemma och ett grönt kärl för dina brännbara hushållssopor. Anmälan av varmkompost gör du till kommunens miljökontor. Miljökontoret debiterar eventuell handläggningsavgift enligt din kommuns taxa. Komposten köper du själv.
 • Osorterat— Du slänger både ditt matavfall och de brännbara hushållssoporna i samma påse. Du slänger det sedan i den gröna tunnan.

Lätt som en plätt – BORAB matavfall

Frågor och svar om matavfall

Den bruna påsenMatavfallspåse

Du får 2 buntar med matavfallspåsar. De beräknas räcka under 1 år. Du får också en slaskskrapa som du kan använda att ta upp matavfallet med från diskhon när vätskan fått rinna av. Matavfallet slänger du i den bruna matavfallspåsen. Påsen bryts ner i rötningsprocessen, både matavfallet och påsen blir till biogas. Den bruna påsen är tillverkad av vattenavvisande papper. En stark botten med stor limyta gör påsen fukttålig och hållbar. Fyll aldrig påsen mer än till den streckade linjen. Tillsammans med påsarna får du en ventilerad påshållare som du ska sätta matavfallspåsarna i. I och med att behållaren är ventilerad så minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa.

Brun matavfallstunnaDen bruna tunnan

Storleken på den bruna tunnan är 140 liter. Den är speciellt utvecklad för organiskt avfall, för att uppfylla de krav som ställs på insamling och hantering av biologiskt avfall. Kärlet har ventiler på båda sidorna för att minska risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Du behåller även din gröna tunna för brännbart restavfall. Det bruna kärlet för matavfall ställer du ut tillsammans med ditt gröna kärl för restavfall (vanliga soppåsen). Det ska vara ca 50 cm mellan tunnorna.

Vad händer sen med ditt matavfall?

Matavfallet kommer att transporteras till Ekogas och genomgår där biologisk behandling och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen kan man bland annat köra bilar och bussar på och biogödslet går tillbaka till jord och mark.

Varför?

Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) ansvarar för insamlingen av det hushållsbaserade avfallet som uppkommer inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner. I samband med övriga kommuner i Hälsingland utarbetades 2014 en avfallsplan för verksamhetsåren 2015-2020. Syftet med avfallsplanen var att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. I avfallsplanen fastslogs att matavfall skall sorteras ut ur kärl-och säckavfallet i respektive kommun. Målet i avfallsplanen är att minst 50% av matavfallet ska källsorteras. Insamlat matavfall skall energiutvinnas. Matavfallsinsamlingen skall vara fullt genomförd senast år 2020 i båda kommunerna.

I Sverige har idag över 220 av 290 kommuner infört insamlingssystem för matavfall från hushåll. Matavfallet behandlas antingen via kompostering eller via rötning.

Fördelen med rötning framför kompostering är att avfallet genererar biogödsel och biogas. Genom biogödseln återförs näringsämnen som fosfor och kväve till marken och på så vis sluts kretsloppet. Biogasen kan användas till energi- och värmeutvinning samt uppgraderas till fordonsbränsle.

Samtliga hushåll och verksamheter i Bollnäs och Ovanåkers kommuner kommer att bli erbjudna möjlighet att sortera ut matavfall med hjälp av ett så kallat ventilerat system under den aktuella perioden. Införandet av det nya insamlingssystemet kommer att ske etappvis. För att lyckas med ett så gediget införande som möjligt och för att kunna nå ut med så riktad och specifik information som möjligt till varje specifik kundgrupp, villa, flerfamiljshus, verksamheter, kommer en kundgrupp i taget att erbjudas möjlighet att ansluta sig till systemet.