Matavfall

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Matavfall

 

Matavfallet ska bli biogödsel och biogas

Vad är matavfall?

I den bruna påsen lägger du allt som du kan tänka dig att äta, och lite till. Matavfallet ska vara fritt från plast, metall och andra föroreningar. Vi genomför stickprover och plockanalyser för att garantera renhetsgraden till biogasproduktionen.

Exempel på vad du ska lägga i matavfallspåsen

 • Rester av kött, fisk, skaldjur
 • Pasta, ris, potatis, nudlar m.m.
 • Rester av bröd, äggskal
 • Rester av grönsaker, frukt
 • Teblad, tepåse, kaffesump, filter
 • Hushållspapper, servetter
 • Kattmat, hundmat

Exempel på vad du inte ska lägga i matavfallspåsen:

 • Korvskinn
 • Snus, cigaretter, aska
 • Kattsand
 • Damm, dammsugarpåsar
 • Blöjor, bindor
 • Vinkorkar, kapsyler
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Stearinljus
 • Blomjord, krukväxter
 • Tuggummi

Det finns tre olika abonnemang att välja mellan:

 • Källsortering, matavfall blir biogas — Du har två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för brännbara hushållssopor.
 • Varmkompost — Du har en egen varmkompost hemma och ett grönt kärl för dina brännbara hushållssopor. Anmälan av varmkompost gör du till kommunens miljökontor. Miljökontoret debiterar eventuell handläggningsavgift enligt din kommuns taxa. Komposten köper du själv.
 • Osorterat— Du slänger både ditt matavfall och de brännbara hushållssoporna i samma påse. Du slänger det sedan i den gröna tunnan.

Lätt som en plätt – BORAB matavfall

Frågor och svar om matavfall

Kostnader

Läs mer här om kostnader

Den bruna påsenMatavfallspåse

Matavfallet slänger du i den bruna matavfallspåsen. Påsen bryts ner i rötningsprocessen, både matavfallet och påsen blir till biogas. Den bruna påsen är tillverkad av vattenavvisande papper. En stark botten med stor limyta gör påsen fukttålig och hållbar. Fyll aldrig påsen mer än att den går att stänga ordentligt. Tillsammans med påsarna får du en ventilerad påshållare som du ska sätta matavfallspåsarna i. I och med att behållaren är ventilerad så minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa.

Brun matavfallstunnaDet bruna kärlet

Storleken på det bruna kärlet är 140 liter. Den är speciellt utvecklad för organiskt avfall, för att uppfylla de krav som ställs på insamling och hantering av biologiskt avfall. Kärlet har ventiler på båda sidorna för att minska risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Det bruna kärlet för matavfall ställer du ut tillsammans med ditt gröna kärl för restavfall (vanliga soppåsen). Det ska vara ca 50 cm mellan tunnorna.

Vad händer med ditt matavfall?

Matavfallet kommer att transporteras till Ekogas och genomgår där biologisk behandling och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen kan man bland annat köra bilar och bussar på och biogödslet går tillbaka till jord och mark.

Varför?

Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB) ansvarar för insamlingen av det hushållsbaserade avfallet som uppkommer inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner. I samband med övriga kommuner i Hälsingland utarbetades 2014 en avfallsplan för verksamhetsåren 2015-2020. Syftet med avfallsplanen var att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. I avfallsplanen fastslogs att matavfall skall sorteras ut ur kärl-och säckavfallet i respektive kommun. Målet i avfallsplanen är att minst 50% av matavfallet ska källsorteras. Insamlat matavfall skall energiutvinnas.

I Sverige har idag över 220 av 290 kommuner infört insamlingssystem för matavfall från hushåll. Matavfallet behandlas antingen via kompostering eller via rötning.

Fördelen med rötning framför kompostering är att avfallet genererar biogödsel och biogas. Genom biogödseln återförs näringsämnen som fosfor och kväve till marken och på så vis sluts kretsloppet. Biogasen kan användas till energi- och värmeutvinning samt uppgraderas till fordonsbränsle.