Fritidshus

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Fritidshus

 

Sommarhämtningen för fritidshus pågår under perioden v 18-39.

För kunder med hämtning jämna veckor: v 18-38

För kunder med hämtning udda veckor: v 19-39

Införande av matavfallsinsamling för fritidshus kommer att ske år 2020.