Fritidshus

BORAB > Återvinningscentraler & sophämtning > Fritidshus

 

Sommarhämtningen för fritidshus år 2020 pågår under perioden v 19-40.

För kunder med hämtning jämna veckor: v 20-40

För kunder med hämtning udda veckor: v 19-39

Införande av matavfallsinsamling för fritidshus kommer att ske år 2020.